Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

8.3.2017

I sote-lakipaketti: Kunnille jää vastuu koulupsykologipalveluista

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi annettiin maaliskuun alussa. Esityksen mukaan järjestämisvastuu kouluterveydenhuollosta siirtyy maakuntiin, mutta kunnille jää vastuu muusta opiskeluhuollosta: koulupsykologi- ja -kuraattoripalveluista sekä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta.

Esityksessä todetaan, että yhteisöllinen opiskeluhuolto on kouluympäristöön tiiviisti liittyvää edistävää ja ehkäisevää toimintaa ja ”nykyisen oppilas- ja opiskelijahuoltojärjestelmän, jossa järjestämisvastuu on kokonaisuudessaan kunnilla, etuna voidaan pitää sujuvaa yhteistyötä koulun opettajien kanssa”.

Psykologiliitto otti kantaa koulupsykologi- ja -kuraattoripalvelujen säilyttämiseksi kuntien vastuulla yhdessä muiden järjestöjen kanssa viime vuoden helmikuussa ja lokakuussa (ks. kannanotot). Puheenjohtaja Annarilla Ahtola on tyytyväinen siihen, että hallituksen esitys I sote-lakipaketiksi mahdollistaa hyväksi koettujen käytäntöjen jatkamisen eri puolilla maata.

– Pakkosiirto maakuntiin olisi tuhonnut vuosikymmenien aikana rakennetut toimivat opiskeluhuollon rakenteet ja käytännöt valtaosassa kuntia ja kouluja, toteaa Ahtola. 

– Hallituksen viisas ratkaisu mahdollistaa opiskeluhuollon jatkumisen kuntien sivistystoimissa mutta myös kuntien yhteistyön tai maakunnasta hankittavat palvelut silloin, jos tämä on todettu parhaaksi ratkaisuksi. Nyt päästään kehittämään toden teolla opiskeluhuollon sisältöjä uuden opiskeluhuoltolain mukaisiksi, kun hallinnolliset ratkaisut eivät enää tuota epävarmuutta.

Eduskunnan on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä lakipaketti vielä tämän kevään aikana.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä varmistaa yhdenvertaiset, kustannusvaikuttavat ja tuottavuudeltaan hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko maassa. Katso esitys kokonaisuudessaan täältä.


Palaa otsikoihin