Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

15.11.2017 10.28

Liiton tulevaisuustutkimuksesta alustavia tuloksia

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat jäsenten mielestä keskeisimpiä asioita liiton toiminnassa tulevaisuudessa. Vuorovaikutteiseen jäsenkyselyyn vastasi yli tuhat jäsentä. Kyselyn tuloksia jatkotyöstetään parhaillaan.

Liitto lähetti syyskuussa kaikille jäsenilleen kutsun uudenlaiseen vuorovaikutteiseen jäsentutkimukseen. Kyselyyn vastasi 1091 jäsentä. Lämpimät kiitokset kaikille vastanneille!

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, mitä asioita Psykologiliiton jäsenet pitävät keskeisimpinä psykologien työssä ja Psykologiliiton toiminnassa tulevaisuuden Suomessa. Kyselyyn vastanneiden mukaan keskeisimmät tehtävät psykologien työssä tulevat olemaan työelämän kehittäminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Liiton toivotaan panostavan erityisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn sekä perhetyöhön.

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös jäsenten näkemyksiä omasta roolistaan tulevaisuudessa keskeisiksi nähtyjen tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Moni ilmaisi haluavansa olla vahvasti mukana oman työtehtävänsä mahdollistamin keinoin.

Tutkimuksessa esiin nousseita teemoja ja toimenpide-ehdotuksia työstää nyt eteenpäin liiton hallitus. Tarkoituksena on asioiden konkretisointi ja priorisointi liiton lähivuosien toimintaan.

Jatkotyöskentelyn valmistuttua tutkimuksen tuloksista raportoidaan tarkemmin.Palaa otsikoihin