Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

19.6.2017

Psykologeja kannattaa kuulla rekrytointi- ja osaamispalvelulakia laadittaessa

Psykologiliitto on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon koskien lakiesitystä julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista. Lakiesityksen mukaan jokaisessa maakunnassa tulisi olla tarjolla ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä osaamista kehittäviä palveluja. Maakunta voisi lisäksi järjestää muita palveluita, kuten työkokeilua.

Liiton lausunto pohjautuu TE-toimistoissa työskentelevien psykologien asiantuntemukseen. Lausunnossa tuodaan esiin psykologisen ammatinvalinta- ja uraohjauksen välttämättömyys julkisissa työvoimapalveluissa jatkossakin. Jokaisella työnhakijalla olisi halutessaan oltava pääsy psykologin antamaan neuvontaan ja ohjaukseen. Psykologi pystyy löytämään asiakkaiden osaamisen kehittämistarpeita. Sen lisäksi psykologi voi auttaa asiakasta tunnistamaan olemassa olevaa osaamistaan, jolloin uutta koulutusta ei välttämättä tarvita.

Maakuntauudistuksessa esitetään TE-toimistojen lakkauttamista, mutta eduskunta ei ole vielä tehnyt asiassa päätöstä.

Psykologiliitto on myös ollut mukana laatimassa Akavan lausuntoa maakuntauudistuksen ns. II-lakipaketista.

– Psykologi pystyy ohjaamaan työvoimapalveluiden asiakasta realistisiin koulutus- ja työuraratkaisuihin. Näin vältetään turhaa työtä ja turhia kustannuksia, mikä on järkevää sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti, Psykologiliiton pääsihteeri Annamari Jokinen muistuttaa.

Liiton lausunnot ja kannanotot löytyvät kokonaisuudessaan täältä.


Palaa otsikoihin