Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

14.9.2017

Psykologiliitto: Koulujen opiskeluhuoltotyöhön tarvitaan psykologeja

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemä selvitys lasten kouluterveydenhuollon toiminnasta osoittaa, että terveydenhuollossa on puutteita. Koulujen opiskeluhuoltotyöhön, mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan psykologeja, jotka ovat mielenterveyden ja oppimisen asiantuntijoita.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV teki selvityksen kouluterveydenhuollon toiminnasta ja julkaisi selvityksestä raportin 29. elokuuta. Raportin mukaan epäkohtia on muun muassa tiedonsiirrossa sekä opiskeluhuollon palvelukäytännöissä ja resursseissa 

VTV:n raportissa todetaan, että resurssipula haittaa merkittävästi opiskeluhuollon toimintaa ja lakisääteisten palvelujen toteutumista. Suomen Psykologiliiton koulupsykologien ammatillinen työryhmä suosittele, että mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn varataan riittävät lakisääteiset palvelut.

– Laadukas lakisääteinen ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja suunnittelua, sitä ei saa jättää vain pedagogien vastuulle, työryhmä korostaa kannanotossaan.

Lakisääteisten palveluiden oikea resursointi mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen, jossa ytimessä ei ole tiedonsiirto vaan yhdessä tekeminen ja suunnittelu. Laadukas yhteistyö, jossa oppilas tai opiskelija ja perhe ovat keskeisin toimija, parantaa tiedonkulun vaikeuksia ja lisää hoitotyön vaikuttavuutta. VTV:n selvityksen mukaan oppilaiden haasteet ja tuen tarpeet tunnistetaan hyvin, mutta niihin vastaamisessa on puutteita. 

– Tähän työhön opettajien työn tueksi tarvitaan asiantuntemusta ihmisen kehityksestä ja toiminnasta, eli psykologeja. Psykologi on koulujen ja oppilaitosten yhteisön mielenterveyden asiantuntija, jonka tärkein tehtävä oppilaitoksissa on olla henkilökunnan tukena heidän työssään, todetaan kannanotossa.

Katso kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

***

Korjaus 15.9.2017 klo 9.50: Apuna > tukena: "Psykologi on koulujen ja oppilaitosten yhteisön mielenterveyden asiantuntija, jonka tärkein tehtävä oppilaitoksissa on olla henkilökunnan tukena (aik. apuna) heidän työssään, todetaan kannanotossa."


Palaa otsikoihin