Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

20.4.2017

Psykologiliitto: Pienten palveluntarjoajien toimintaedellytykset turvattava

Psykologiliitto on antanut lausunnon sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauslakiesityksestä. Lausunnossa kiinnitetään huomiota ammatinharjoittajien mahdollisuuksiin osallistua palveluiden tuottamista koskevaan kilpailuun tasaveroisesti suurten yritysten kanssa.

Psykologi työskentelee usein osana moniammatillista palvelua, ja Psykologiliitto muistuttaakin, ettei näitä palveluita pidä unohtaa tai pilkkoa osiin uudistuksessa. Psykologia tarvitaan myös muiden ammattiryhmien työtä tukemaan. Psykologiliitto esittää, että uudistuksessa tulee parantaa kansalaisten mahdollisuuksia päästä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja psykologin vastaanotolle. 

Psykologiliitto tuo lausunnossaan esiin, että palveluiden yhtiöittäminen ei saa johtaa pätevyysvaatimusten heikentymiseen. Vaarana on, että kun hinnalla ei uudessa järjestelmässä voida kilpailla, niin kilpaillaan henkilöstön osaamista ja palveluiden laatua heikentämällä.

Psykologiliitto on ollut mukana valmistelemassa myös Akavan ja JUKO:n lausuntoja. Niissä painotetaan henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia kaikissa uudistuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Parhaillaan valmistellaan myös järjestöjen lausuntoa ns. kasvupalvelulaista. Kasvupalvelulaki merkitsisi toteutuessaan mm. TE-toimistojen lakkaamista ja toimintojen uudelleenjärjestämistä sote-uudistuksen periaatteiden mukaisesti yhtiömuodossa joko maakuntien, yritysten tai kolmannen sektorin toimesta. Psykologiliiton tavoitteena, että ammatinvalinnanohjaus- ja urapsykologien osaaminen keskeisessä roolissa työvoimapalveluissa myös jatkossa.

Sote-lakipakettia II odotetaan lausuntokierrokselle lähiaikoina.


Palaa otsikoihin