Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

28.3.2018 16.58

Psykologityöstä lapsiperheen eroprosessissa tuli suositus

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta ja Psykologiliiton työryhmä ovat laatineet suosituksen hyviksi käytännöiksi psykologityöstä lapsiperheen eroprosessi- ja tuomioistuinkäsittelyssä.

AdobeStock_70482490 kopio
Kuva: Adobe Stock
Suositus ja sen taustamateriaali on tarkoitettu psykologeille työn tueksi ja perehdytykseen. Ne toimivat myös yhteistyötä edistävänä käsikirjana asiakkaiden ja muiden ammattikuntien edustajien kanssa.

Erot ovat lisääntyneet. Erotilanteisiin liittyvät psykologin tehtävät ovat hyvin monimutkaisia ja haasteellisia.

Psykologeja tarvitaan yhä enemmän asiantuntijoiksi lapsiperheen eroprosessin eri vaiheissa kuten perheasiain sovittelussa, tuomioistuinsovittelussa, olosuhdeselvityksissä, lapsen kuulemisessa ja täytäntöönpanosovittelussa.

Suositus ja sen taustamateriaali kuvaavat, mitä prosessin vaiheilla tarkoitetaan ja miten psykologi voi olla niissä mukana. Lisäksi kuvataan muun muassa sitä, miten eri tavoin perheenjäsenet reagoivat eroprosessiin, mitä palveluita eroperheillä on käytettävissään ja mitä erityisarvoa psykologityö tuo eroprosessityöskentelyyn.

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologisen Seuran yhteinen asiantuntijaelin.

Lue suositus täältä


Palaa otsikoihinBlogi

Huippusuoritus

Satu Kaski, Päivi Frantsi, Marjukka Laurola, Kalle Partanen, Paula Thesleff