Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

20.6.2018 13.40

Sivistysvaliokunta huomioi psykologit varhaiskasvatuksessa

Psykologiliitto on tyytyväinen linjaukseen.

Varhaiskasvatuslaki2_AS
Kuva: Adobe Stock
Sivistysvaliokunta esittää varhaiskasvatuslakia koskevassa mietinnössään, että varhaiskasvatuksessa tarjottavan tuen sääntelyä valmistellaan kattavana kokonaisuutena. Tämä käsittää myös psykologin palvelut.

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola on tyytyväinen. Näyttää siltä, että varhaiskasvatukseen ollaan viimein saamassa psykologeja. Tällä hetkellä laki takaa psykologipalvelut esiopetuksessa, perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

– On merkittävä edistysaskel, että psykologipalvelun tarve varhaiskasvatuksessa on vihdoin tunnistettu ja mainittu valiokunnan mietinnössä. Uskoaksemme hanke nauttii laajaa kannatusta, emmekä tiedä minkään tahon sitä vastustavan, Ahtola kertoo.

Psykologiliitto on ajanut varhaiskasvatuksen konsultoivan psykologin tarvetta aktiivisesti koko kuluvan vuosikymmenen ajan. Ahtolan mukaan asiasta on keskusteltu useita kertoja niin ministerien kuin kansanedustajienkin kanssa, ja yhteisessä työssä mukana ovat olleet myös MLL ja Lastentarhanopettajaliitto.

Ahtola tosin arvelee, että tällä hetkellä hallituksen on mahdotonta esittää mitään uutta toimintoa, johon sisältyy lisää kustannuksia.

– Varhaiskasvatuksen konsultoiva psykologityö kuitenkin saataisiin alkuun hyvin maltillisella summalla. 18,6 miljoonaa euroa vuodessa riittäisi siihen, että jokaiseen peruskuntaan tulisi keskimäärin yksi varhaiskasvatuksen psykologi. Tällä päästäisiin jo hienosti alkuun ja saataisiin lisää osaamista varhaiskasvatuksen hyvän henkilökunnan tueksi.

– Ensi hallituskaudella on oiva mahdollisuus saada varhaiskasvatuksen psykologi vihdoin lakisääteiseksi, ja tämä on luonnollisesti Psykologiliiton tavoite, Ahtola sanoo.

Eduskunta äänestää lähipäivinä

Sivistysvaliokunta kannattaa mietinnössään hallituksen varhaiskasvatuslakiesityksen hyväksymistä, mutta esittää siihen useita muutoksia.

– Lapsen edun kannalta keskeisin puute hallituksen esityksessä on se, että siitä puuttuu erityiset säännökset lapsen tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa. Valiokunnan saamissa useissa lausunnoissa on toivottu lapsen tukeen ja erityiseen tukeen liittyvien säännösten pikaista uudistamista ja perusopetusta vastaavaan niin sanottuun kolmiportaisen tuen malliin siirtymistä. Tähän yhteyteen liittyy kysymys psykologi- ja kuraattoripalvelujen tuomisesta lakiin perustuvaksi osaksi varhaiskasvatuksen tukea ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan antaman tuen tarkemmasta järjestämisestä, mietinnössä todetaan.

Valiokunnan jäsenet jättivät mietintöön myös vastalauseita. Sosiaalidemokraatit ja RKP:n edustaja vaativat suorin sanoin sitä, että oikeus psykologipalveluun koskee myös varhaiskasvatusta.

Sivistysvaliokunnan mietintö julkaistiin tiistaina. Eduskunta käsittelee varhaiskasvatuslakia täysistunnossaan tänään, mutta ratkaisevan äänestyksen ajankohdasta ei vielä ole tietoa. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan elokuun alussa.

PÄIVITYS 28.6.2018: Eduskunta hyväksyi uuden varhaiskasvatuslain 27.6. äänin 127–45. Laki tulee voimaan 1.9.2018. Psykologiitto jatkaa työskentelyä sen eteen, että nyt mietinnössä huomioidut psykologipalvelut sisällytetään tulevaisuudessa varhaiskasvatuslakiin.Palaa otsikoihinVesa Nevalainen_Mauri Helenius_rajattu
Blogi

Tee kaikki puolestani

Vesa Nevalainen