Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämät avustukset

Tapahtumakohtaiset avustukset

Puheenjohtaja voi myöntää enintään 1 500 euron ja vastaava psykologi enintään 800 euron suuruisen tapahtumakohtaisen avustuksen. Puheenjohtajan ja vastaavan psykologin myöntämät avustukset eivät ole sidottuja määräaikoihin.

Suuremmat tapahtumakohtaiset avustukset myöntää liiton hallitus.  Hallitukselle osoitetun avustusanomuksen tulee olla liiton toimistossa kolme viikkoa ennen sitä hallituksen kokousta, jossa avustusanomusta halutaan käsiteltävän. Hallituksen kokousaikataulu löytyy tästä. Avustuksen anojan on otettava huomioon seuraavaa:

a) Avustettavissa tapahtumissa tulee olla ammatillinen tai edunvalvonnallinen sisältö ja niiden tulee tavoittaa mahdollisimman laajalti Suomen Psykologiliiton jäseniä. Avustuksia myönnettäessä arvioidaan tavoitettavuutta ja hyötyä koko jäsenistön kannalta. Jäsenhankinta ja senioritoiminta ovat tässä kohdassa avustettavaksi katsottavia toimintoja.

b) Mahdollisuuksien mukaan tapahtumalle on hankittu myös muita yhteistyökumppaneita, jotka rahoittavat hanketta.

c) Tapahtuman järjestäjä kattaa osan kustannuksista omalla rahoituksella tai kantamalla osallistujilta osallistujamaksuja. Opiskelijatapahtumissa tämä ei ole edellytys avustuksen myöntämiselle.

d) Avustuksensaaja sitoutuu niin sovittaessa tuottamaan sisältöä tapahtumasta Suomen Psykologiliiton julkaisuihin, blogiin tai kotisivulle.

e) Jos avustusanomus koskee uutta toimintaa, avustuksensaaja sitoutuu raportoimaan toiminnan vakiintumisesta.

f) Avustusta on anottava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtuman jälkeen tehtyjä hakemuksia ei käsitellä. 

g) Avustus maksetaan toteutuneista kustannuksista hakijan pankkitilille sen jälkeen, kun hakija on toimittanut liitolle tiliselvityksen ja vapaamuotoisen raportin avustetusta tapahtumasta.

Sekä puheenjohtajan ja vastaavan psykologin että hallituksen myöntövaltaan kuuluvia avustuksia haetaan verkossa jäsenalueella olevalla hakulomakkeella Hakulomakkeella tai sen liitteenä on esitettävä tapahtuman suunnitelma, josta käy ilmi tapahtuman ammatillinen tai edunvalvonnallinen tai muu sisältö sekä tapahtuman hyöty jäsenistölle. Hakulomakkeella tai sen liitteenä on esitettävä myös tapahtuman budjetti, josta käyvät ilmi kokonaiskustannukset, muiden yhteistyötahojen rahoitus sekä oma rahoitus.

Liiton talouspäällikkö neuvoo ja avustaa avustusten hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Avustuksia ei myönnetä 

  • Suomen Psykologiliiton tavoitteiden vastaiseen toimintaan
  • toimintaan, joka kilpailee Suomen Psykologiliiton toiminnan kanssa
  • yritystoiminnan tukemiseen, ml. start up -toiminta
  • työnantajien tai yliopistojen vastuulle kuuluvaan toimintaan
  • yksityishenkilöille.

Vuosiavustukset

Vuosiavustuksista päättää Suomen Psykologiliiton liittovaltuusto toimintasuunnitelmassaan. Vuosiavustusten saajia tällä hetkellä ovat Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liitto, Nuorten psykologien verkosto, seniorit ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu. Vuosiavustukset julkaistaan Suomen Psykologiliiton kotisivulla. LINKKI MYÖNNETTYIHIN VUOSIAVUSTUKSIIN TÄHÄN.

Vuosiavustusta seuraavalle vuodelle haetaan 15.9.2017 mennessä siten, että hakija lähettää sähköpostiosoitteeseen avustukset@psyli.fi 

  • toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta. Toimintakertomuksesta tulee käydä ilmi, mitä aikaisemmilla vuosiavustuksilla on saatu aikaan.
  • seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion, joka kattaa anojan koko toiminnan erillisine tapahtumineen.

Vuosiavustuksen maksamisen ajankohdasta tulee sopia talouspäällikön kanssa. 

----

Tämä ohje ei koske ammatillisten työryhmien koulutus-/neuvottelupäivien avustuksia.