Psykologiliiton tiedotteita

9.11.2017 12.54

Kuntoutuksen kokonaisuudistusta pohtinut komitea on luovuttanut raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 9.11.2017

Komitean esityksessä on tehty arvokasta työtä kuntoutusjärjestelmän selkiyttämiseksi, ja siinä on pyritty huomioimaan eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien kuntoutujien tarpeet. Raportissa on myös tärkeitä avauksia työterveyshuollon kehittämisen suhteen.  Olisi kuitenkin välttämätöntä, että myös psykologit sisällytetään työterveyshuollon ammattihenkilöihin. Komitea esittää kuntoutuspsykoterapian järjestämisvastuun siirtämistä Kelasta maakuntiin, mikä  on Psykologiliiton kannan vastaista. Esitys on valmisteluvaiheessa kuitenkin edennyt parempaan suuntaan sikäli, että on huomioitu mahdollisen siirron vaatima mittava selvittely- ja valmistelutyö sekä siirtymäaika.

Raportti pitää sisällään komitean ehdotukset kuntoutukseen liittyvän lain säädännön, järjestämisvastuiden ja rahoituksen muutostarpeista. Kuntoutusjärjestelmästä vastaavien toimijoiden vastuunjakoa on muutettu huomioiden valmisteilla oleva sote-uudistus, mutta uudistuksen ollessa kesken on komitea joutunut tekemään esityksensä ilman, että lopullinen sote-uudistuksen muoto on päätetty. Esitys on kuitenkin lähtenyt siitä, että sosiaali- ja terveydenhuolto tullaan keskittämään 18 maakuntaan ja valinnanvapausmalli koskee samalla tavalla kuntoutusta kuin koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

-      Komitean esityksessä on tehty arvokasta työtä kuntoutusjärjestelmän selkiyttämiseksi, ja siinä on pyritty huomioimaan eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien kuntoutujien tarpeet, toteaa ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov Suomen Psykologiliitosta. Raportissa on myös tärkeitä avauksia työterveyshuollon kehittämisen suhteen, kiittelee Gergov. – Siinä esitetään, että työterveyshuollon ammattihenkilöihin luettaisiin jatkossa myös fysioterapeutit. Tämä uudistus on tarpeen, mutta on välttämätöntä, että samalla myös psykologit sisällytetään työterveyshuollon ammattihenkilöihin. Nykyjärjestelmä, jossa psykologit ovat erikseen käytettäviä asiantuntijoita, on hidas, kankea ja epätarkoituksenmukainen.

Juuri psykologit ja fysioterapeutit ovat keskeiset ammattilaiset työterveyshuollossa lääkärien ja työterveyshoitajien lisäksi. Suurin osa työkyvyttömyydestä (41 %) johtuu psyykkisistä syistä. Työterveyspsykologien osalta uudistus ei edellytä enää mitään selvitystä, toisin kuin komitean mietinnössä esitetään.

Psykologiliitto kannattaa edelleen, että kuntoutuspsykoterapia tulisi säilyttää Kelan hallinnoimana terveydenhuoltoa täydentävänä osana myös sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Kuntoutuspsykoterapiaan pääsyn kriteerien tulee olla myös jatkossa valtakunnallisesti yhtenäiset, ja asiakkailla tulee säilyä aito valinnanvapaus palveluntuottajan suhteen. 

Mikäli kuntoutuspsykoterapiaan tarkoitettuja varoja hallinnoidaan valtakunnallisen Kelan sijaan 18 maakunnassa, on riski, että edellä mainitut seikat eivät toteudu ja psykoterapiaan suunnattuja varoja siirtyy muiden palveluiden rahoittamiseen, mikä entisestään heikentäisi lakisääteisen psykoterapian saatavuutta.

- Komitea esittää kuntoutuspsykoterapian järjestämisvastuun siirtämistä Kelasta maakuntiin, mitä emme pidä hyvänä vaihtoehtona, toteaa Vera Gergov. – Esitys on valmisteluvaiheessa kuitenkin edennyt parempaan suuntaan sikäli, että on huomioitu mahdollisen siirron vaatima mittava selvittely- ja valmistelutyö sekä siirtymäaika.

Oikeus kuntoutuspsykoterapiaan on lakisääteinen. Psykologiliitto esittää, että psykoterapian järjestämisvelvoite tulee eksplikoida lainsäädännössä myös maakuntien velvollisuutena terveydenhuoltolaissa.

Tällä hetkellä kuntoutuspsykoterapia rahoitetaan sairaanhoitovakuutuksen kautta. Sairaanhoitovakuutuksen menoista 55,1 % rahoitetaan palkansaajien, yrittäjien ja etuudensaajien vakuutusmaksuilla. Näitä varoja ei voida siirtää palkansaajilta ja yrittäjiltä maakunnan jaettavaksi, joten komitea esittää vastaavan lisärahoituksen osoittamista valtion varoista maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen. Maakunta kuitenkin voi päättää itsehallintonsa mukaisesti käyttää varoja kuntoutuspalveluiden sijaan muihin tarkoituksiin. – Soteuudistuksen yksi päätavoitteista on monikanavaisen rahoitusmallin purkaminen, mutta tätä ei tule tehdä kuntoutujien kustannuksella, lisää Gergov.

Lisäksi Psykologiliiton näkemyksen mukaan on tärkeää, että psykologin palveluja sekä psykoterapiaa on saatavilla maakunnissa kuntoutuspsykoterapian lisäksi myös varhaisemmassa vaiheessa hoitoprosessia.

Kuntoutuksen uudistamiskomitea pitää tärkeänä, että sen esitys lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, joten kuntoutuksen kokonaisuudistukseen pyritään Psykologiliiton toimesta vaikuttamaan myös uudistuksen myöhemmissä käsittelyvaiheissa.

Lue Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti kokonaisuudessaan täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3891-5. Asiaan liittyviin kyselyihin Psykologiliiton puolelta vastaavat puheenjohtaja Annarilla Ahtola sekä ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi