Psykologiliiton tiedotteita

14.9.2017

Psykologiliitto: Koulujen opiskeluhuoltotyöhön tarvitaan psykologeja

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemä selvitys lasten kouluterveydenhuollon toiminnasta osoittaa, että terveydenhuollossa on puutteita. Koulujen opiskeluhuoltotyöhön, mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan psykologeja, jotka ovat mielenterveyden ja oppimisen asiantuntijoita.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV teki selvityksen kouluterveydenhuollon toiminnasta ja julkaisi selvityksestä raportin 29. elokuuta. Raportin mukaan epäkohtia on muun muassa tiedonsiirrossa sekä opiskeluhuollon palvelukäytännöissä ja resursseissa.

VTV:n raportissa todetaan, että resurssipula haittaa merkittävästi opiskeluhuollon toimintaa ja lakisääteisten palvelujen toteutumista. Suomen Psykologiliiton koulupsykologien ammatillinen työryhmä suosittele, että mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn varataan riittävät lakisääteiset palvelut.

– Laadukas lakisääteinen ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja suunnittelua, sitä ei saa jättää vain pedagogien vastuulle, työryhmä korostaa kannanotossaan.

Lakisääteisten palveluiden oikea resursointi mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen, jossa ytimessä ei ole tiedonsiirto vaan yhdessä tekeminen ja suunnittelu. Laadukas yhteistyö, jossa oppilas tai opiskelija ja perhe ovat keskeisin toimija, parantaa tiedonkulun vaikeuksia ja lisää hoitotyön vaikuttavuutta. VTV:n selvityksen mukaan oppilaiden haasteet ja tuen tarpeet tunnistetaan hyvin, mutta niihin vastaamisessa on puutteita.

– Tähän työhön opettajien työn tueksi tarvitaan asiantuntemusta ihmisen kehityksestä ja toiminnasta, eli psykologeja. Psykologi on koulujen ja oppilaitosten yhteisön mielenterveyden asiantuntija, jonka tärkein tehtävä oppilaitoksissa on olla henkilökunnan tukena heidän työssään, todetaan kannanotossa.

Katso kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

Ystävällisin terveisin

SUOMEN PSYKOLOGILIITTO

Koulupsykologien ammatillinen työryhmä

Lisätietoja:

Suvi Eskelinen, työryhmän puheenjohtaja, suvi.eskelinen@jkl.fi, gsm 050 401 6544

Annarilla Ahtola, Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja, annarilla.ahtola@psyli.fi
gsm 040 687 7677


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja