Psykologiliiton tiedotteita

20.3.2018 18.25

Psykologiliitto: Päiväkoteihin tarvitaan psykologeja

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan psykologin asiantuntemusta, sillä alle kouluikäiset lapset ovat herkimmässä kehitysvaiheessa. Uudistuksen hinta on alle 20 miljoonaa euroa, esittää Psykologiliitto.

Hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on ollut lausuntokierroksella. Psykologiliitto vaatii, että laissa mainitaan psykologi samalla tavalla kuin erityisopettaja mainitaan.

Psykologiliiton laskelman mukaan uudistuksen kustannusvaikutus olisi ensi vaiheessa 18,6 miljoonaa euroa. Tällä saataisiin jokaiseen peruskuntaan keskimäärin yksi varhaiskasvatuksen psykologi.

Samalla varhaiskasvatus tulisi yhdenvertaiseen asemaan esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kanssa.

Psykologi on lapsen psykososiaalisen ja kognitiivisen kehityksen sekä vuorovaikutusilmiöiden asiantuntija, joka osana varhaiskasvatuksen arkea tukee henkilöstön osaamista ja jaksamista. Psykologi varmistaa osaltaan myös päivähoidon laatua.

Lasten hyvinvoinnin kannalta parasta on, kun apua ja tukea tuodaan suoraan kotiin ja päiväkotiin. Tämä on keskeistä myös lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE).

– Kokemukset psykologeista varhaiskasvatuksessa ovat erittäin myönteisiä. Varhaiskasvatusta koskee sama inhimillinen oikeus psykologiin kuin esi- ja perusopetusta ja toista astetta. Psykologin puuttumiselle ei ole perusteita, Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola sanoo.

Psykologi voisi työskennellä suoraan varhaiskasvatuksessa tai palvelu voitaisiin järjestää osana lakisääteisen esi- ja perusopetuksen koulupsykologin, kasvatus- ja perheneuvolapsykologin tai neuvolapsykologin (terveyskeskuspsykologin) työtä.

Psykologiliitto toteaa lausunnossaan, että varhaiskasvatuslain muut uudistukset ovat hyviä. Kannatettavaa on, että halutaan edistää osallistumista varhaiskasvatukseen, vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta, nostaa henkilökunnan osaamistasoa sekä uudistaa kirjaamista ja tiedonsiirtoa. Henkilökunnan kelpoisuusehtojen selkiyttäminen on myös paikallaan.

Lue lausunto

Lisätietoja

Suomen Psykologiliitto, puheenjohtaja Annarilla Ahtola, p. 040 687 7677 tai annarilla.ahtola@psyli.fi


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi