Psykologiliiton tiedotteita

19.9.2017 16.11

Psykologiliitto: Psykologipalvelut saatava sote-keskuksiin ja kuntoutuspsykoterapian tulevaisuus turvattava

Matalan kynnyksen psykologipalveluiden saatavuus tulee varmistaa tulevissa sote-keskuksissa, jotta kansalaisilla on mahdollisuus saada psyykkistä hyvinvointia tukevaa keskusteluhoitoa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää sote-uudistuksessa Kelan hallinnoimana erillisenä terveydenhuoltoa täydentävänä osana, jota kehitetään yhtenä kokonaisuutena, Suomen Psykologiliitto vaatii kannanotossaan.

Sote‐ ja maakuntauudistuksessa on tärkeä huolehtia, että maakunnissa on tarjolla kaikenikäisille kansalaisille matalalla kynnyksellä psykologin osaamista. Psykologin vastaanotolle tulee päästä yhtä vaivattomasti kuin somaattisen sairauden tutkimuksiin silloin, kun yksilö kokee elämänkriisejä tai sairastuu psyykkisesti. Työkyvyttömyyttä aiheuttavat eniten juuri mielenterveyden häiriöt (41 %). Mahdollisuus konsultoida psykologia pitää olla myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten käytössä ensisijaisesti moniammatillisen työryhmän osana.

Lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyden häiriöissä psykososiaalisen hoidon tulee olla ensisijainen hoito. Monille asiakkaille psykologin antama hoito tai lyhytkestoiset psykoterapiat ovat riittävä apu, kun niihin ohjataan kyllin varhaisessa vaiheessa. Nykyisellään hoito alkaa usein liian myöhään.

Kelan kuntoutuspsykoterapia tukee työurien pidentämistä

Psykoterapia on erittäin vaikuttava hoitomuoto: psykoterapiaa saaneiden asiakkaiden tilanne on hoidon jälkeen parempi kuin 80 prosentilla ilman hoitoa jääneistä asiakkaista. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kelan selvityksen mukaan psykoterapian on todettu ylläpitävän masentuneiden työkykyä paremmin kuin muiden kuntoutustoimenpiteiden. 

Psykoterapian saatavuus on viime vuosina parantunut, mutta saatavuutta pitää edelleen parantaa erityisesti varhaisessa vaiheessa osana perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa. Nykyisen Kelan kuntoutuspsykoterapiatuen tarkoitus on täydentää terveydenhuoltopalveluita, ei korvata niitä. Toimivan porrasteisen järjestelmän avulla varmistetaan, että kuntoutuspsykoterapiaan ohjautuvat aidosti ne asiakkaat, joiden kohdalla ei ole kyse sairaudenhoidosta vaan työ‐ ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen keskittyvästä psykoterapiasta. 


– Vaikka kuntoutuspsykoterapiaprosesseissa on kehittämisen varaa, nykyisen valtakunnallisen järjestelmän purkaminen ja hajauttaminen 18 osaan ei edistä laadukkaan ja yhdenvertaisen psykoterapian ohjaus- ja seurantajärjestelmän kehittämistä. Päinvastoin se saattaa hankaloittaa kehitystyötä ja kasvattaa kustannuksia. On myös vaarana, että varat, jotka tällä hetkellä lakisääteisesti ohjataan kuntoutuspsykoterapiaan, eivät enää kohdentuisi spesifisti psykoterapiaan, jolloin psykoterapian saatavuus heikentyisi entisestään. Tällöin on riskinä, että myös työkyvyttömyydestä aiheutuvat menot kasvavat, Suomen Psykologiliiton ammattiasioista vastaava erikoispsykologi Vera Gergov painottaa.  

Kuntoutuspsykoterapiaan pääsyn kriteerien tulee olla myös jatkossa valtakunnallisesti yhtenäiset, ja asiakkailla tulee säilyä aito valinnanvapaus palveluntuottajan suhteen.  

SUOMEN PSYKOLOGILIITTO


Annarilla Ahtola, PsT, erikoispsykologi

Puheenjohtaja

Suomen Psykologiliitto ry

Annarilla.ahtola@psyli.fi

Gsm 040 6877677


Vera Gergov, PsL, erikoispsykologi, psykoterapeutti

Ammattiasioista vastaava psykologi

Suomen Psykologiliitto ry

vera.gergov@psyli.fi

Gsm 040 8098028


Lisätietoa: Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi