Psykologiliiton tiedotteita

22.3.2018 13.49

Psykologin asiakaskäyntien kirjausten suojaus herättää huolta

Suomen Psykologiliitto ja Mielenterveyden keskusliitto ovat huolissaan asiakkaita koskevien kirjausten luottamuksellisuudesta potilastietojärjestelmissä, kun tietoja viedään laajempiin tietojärjestelmiin kuten Kansalliseen Terveysarkistoon Kantaan.

Psykologiliiton viime viikolla julkaiseman kannanoton mukaan psykologien kirjaukset potilastietojärjestelmissä pitää suojata nykyistä paremmin. Liitto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle ja THL:lle, että psykologian ammatillinen näkymä (PSL) suojataan samanlaisella erityssuojauksella kuin psykiatriassa ja genetiikassa.  

Psykologin vastaanotolla käsiteltävät aiheet ovat usein yhtä arkaluonteisia kuin psykiatriassa. Aiheita ovat esimerkiksi mielenterveys, psyykkisten sairauksien arviointi ja hoito, ihmissuhteet, psyykkinen toimintakyky sekä traumaattiset kokemukset.

Jos kirjauksia ei ole erityissuojattu, ne näkyvät potilastietojärjestelmässä kaikille terveydenhuollon toimijoille ilman erillistä tarvetta vahvistaa, että tietojen lukeminen on asiakkaan hoidon kannalta tarpeellista.

Mielenterveysongelmiin liittyy edelleen vahva leimautumisen pelko, joka mielenterveyskuntoutujien mukaan usein pitkittää hoitoon hakeutumista. Näin toteaa Mielenterveyden keskusliitto kannanotossaan. Mielenterveyden päivystyspalveluita koskeva artikkeli (HS 16.3.) nosti esiin asiakkaiden kokemuksen siitä, että merkintä psykiatrisesta sairaudesta vaikuttaa myös muuhun asiakkaan saamaan hoitoon.

Kirjaamiskäytännöt ovat tällä hetkellä vaihtelevia. Psykologiliiton tiedustelun mukaan moni terveydenhuollon organisaatio ohjeistaa työntekijöitään THL:n kirjaamisohjeesta poikkeavalla tavalla, jotta esimerkiksi psykologien vastaanottokäyntien kirjaukset eivät olisi vapaasti hoidon ulkopuolisten toimijoiden nähtävillä.

Psykologiliitto painottaa, että luottamuksellisuus on keskeistä psykologisessa työskentelyssä. Asiakkailla tulisi eri paikoissa olla tasavertainen mahdollisuus keskustella arkaluonteisista asioistaan luottamuksellisesti psykologin kanssa. Psykologien ammattieettiset periaatteet ja laki velvoittavat salassapitoon.

Jos erityissuojaamattomaan PSL-näkymään kirjaamisesta tulee yleinen käytäntö, kirjauksista voi tulla hyvin pinnallisia ja epäinformatiivisia.

– Kirjausten riittävä tarkkuus on sekä asiakkaiden että hoitoon osallistuvien ammattilaisten etu, muistuttaa Psykologiliiton ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov.

Lue Psykologiliiton kannanotto ja uutinen

Lisätietoja

Psykologiliitto, ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov, p. 040 8089 028 tai vera.gergov@psyli.fi

Psykologiliitto, puheenjohtaja Annarilla Ahtola, p. 040 687 7677 tai annarilla.ahtola@psyli.fi


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja