Suomen Psykologiliitto ry
Uutiskirje 4/2017
Ansiomerkkien saajat Tuula Hynninen ja Marja-Leena Laurio Psykologiliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.5.2017_Kuva Mauri Helenius_Netti
Psykologiliiton varapuheenjohtaja Tuula Hynniselle (kuvassa vasemmalla) luovutettiin Akavan hopeinen ansiomerkki ja liiton talouspäällikkönä 27 vuotta toimineelle Marja-Leena Lauriolle Suomen Psykologiliiton kultainen ansiomerkki liittovaltuuston kevätkokouksessa 20.5.2017. Kuva: Mauri Helenius

Psykologiliiton liittovaltuusto asetti vaalitoimikunnan

Suomen Psykologiliiton liittovaltuusto asetti vaalitoimikunnan liiton hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten valitsemiseksi vuosille 2018–2019. Vaali käydään marraskuun kokouksessa. Suomen Psykologiliiton kevätkokous pidettiin 20.5.2017 Helsingissä. Kokouksessa oli paikalla 40 valtuutettua.

Liittovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden. Liiton vuosi 2016 oli taloudellisesti hyvä.

Liittovaltuusto käsitteli myös liiton vuosikertomuksen 2016.

Kokouksessa luovutettiin kaksi ansiomerkkiä: Akavan hopeinen ansiomerkki Psykologiliton varapuheenjohtaja Tuula Hynniselle ja Suomen Psykologiliiton kultainen ansiomerkki liiton talouspäällikkönä 27 vuotta toimineelle Marja-Leena Lauriolle. Laurio jää ensin vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle 16. kesäkuuta.

Lue uutinen kokonaisuudessaan täältä.

Näyttökuva 2017-05-22 kello 17.20.06

YTN ja Kaupan liitto yhteistyöhön

Kaupan liitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat päässeet sopuun liittojen välisestä yhteistyön ja yrityskohtaisen vuoropuhelun edistämisestä.

– Kaupan liiton ja YTN:n yhteistyön käynnistyminen on iloinen uutinen myös Psykologiliiton kaupan alalla työskenteleville jäsenille. On luotu hyvä alku akavalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle, Psykologiliiton pääsihteeri Annamari Jokinen toteaa.

Lue uutinen kokonaisuudessaan täältä.

Kysely psykologien koulutustarpeista

Psykologian koulutusalan katto-organisaatio Psykonet järjestää alan koulutusta valtakunnallisena yhteistyönä ja osallistuu aktiivisesti alan kehitystyöhön. Verkoston toiminnan painopiste on erikoispsykologikoulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Tarkoituksena on kehittää erikoistumis- (n. 30 op) ja erikoispsykologikoulutuksia (70 op) vastaamaan mahdollisimman hyvin työelämässä olevia erikoisosaamisen tarpeita.

On erittäin tärkeää, että saamme työelämässä työskentelevien psykologien näkemykset ja arvion erikoisosaamisen tarpeista kehittämisen tueksi. Pyydämme siis vastaamaan kyselyyn tässä linkissä. Vastaathan kyselyyn viimeistään 23.8.2017. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20–30 minuuttia.

Vastauksia hyödynnetään psykologien koulutuksen kehittämisessä. Kaikki kyselylomakkeella kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti siten, että yksittäisen vastaajan vastauksia ei ole mahdollista selvittää. Vastauksia käsitellään teemoittain ja kokonaisuuksina. Lopulliset tulokset raportoidaan anonyymisti, eikä yksittäisten tutkittavien tunnistaminen ole mahdollista.

Sähköistä aineistoa tullaan säilyttämään enintään 15 vuotta. Aineiston omistus- ja käyttöoikeudet jäävät Itä-Suomen yliopistolle, Kasvatustieteen ja psykologian osastoon, psykologian oppiaineeseen. Anonyymia aineistoa voidaan käyttää Itä-Suomen yliopiston sisällä psykologian opiskelijoiden opinnäytetutkimuksissa.

Yhteistyöterveisin Psykonetin puolesta

Kirsi Honkalampi, professori, Itä-Suomen yliopisto

Annarilla Ahtola, PsT, erikoispsykologi, Psykologiliiton puheenjohtaja

Mitä psykologi tekee? -esite on ilmestynyt

Mitä psykologi tekee? -esitteessä kerrotaan psykologin koulutuksesta ja työstä. Se on tarkoitettu psykologian opintonsa vasta aloittaneille sekä kaikille psykologian opiskelusta ja ammatista kiinnostuneille.

Katso esite pdf:nä ja lue lisää psykologin työstä täältä.

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutukseen suuri määrä hakijoita

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävään oikeuspsykologian erikoistumiskoulutukseen haki 70 henkilöä. Heistä koulutukseen hyväksyttiin 31.

Oikeuspsykologian koulutus on moniammatillinen ja suunnattu pääasiallisesti psykologeille sekä muille ammattilaisille, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, esimerkiksi juristeille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille sekä poliiseille. Koulutusta koordinoi Åbo Akademi.

– Ensimmäiseen koulutukseen haki ilahduttavan moni. Osallistujia on myös kaikista oikeusasteista Korkein oikeus mukaan lukien sekä Rikosuhripäivystyksestä, lastensuojelusta ja poliisista, oikeuspsykologian dosentti ja Åbo Akademin psykologian projektitutkija Julia Korkman kertoo.

Hänen mukaansa suuri hakijamäärä antaa aihetta tarkastella, voisiko seuraavan oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksen aloittaa jo suunniteltua (syksy 2019) aiemmin.

– Mietinnässä on myös, olisiko tulevaisuudessa mahdollista järjestää 40 opintopisteen jatkokokonaisuus vain psykologeille. Silloin he saisivat nimenomaan psykologin työhön liittyvää ammatillista opetusta ja työnohjausta, Korkman sanoo.

Katso uutinen täältä.

Eloranta: Palveluvalikoima- neuvostoon tulisi saada psykologian alan edustus

Julkisesti järjestetyn tai rahoitetun terveydenhuollon palveluista suosituksia antavasta palveluvalikoimaneuvostosta puuttuu kokonaan psykologiatieteen ja psykologiammatin asiantuntemus. Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd) on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen (KK 217/2017 vp) hallitukselle.

Eloranta pitää kysymystä erityisen olennaisena nyt, kun koko terveydenhuoltojärjestelmämme on muuttumassa.

– On välttämätöntä, että psykologiatieteen edustus saadaan sekä neuvostoon että tarvittaviin jaostoihin, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden jaostoon. Psykologia on nimenomaan mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin tiede ja ammattiala, Eloranta korostaa.

Lue uutinen kokonaisuudessaan täältä.

Kohti parempaa skitsofrenian hoitoa

Suomen Psykologiliitto, Suomen Psykiatriyhdistys, Mielenterveyden keskusliitto, Suomen Aivot ry ja Janssen-Cilag Oy muodostavat skitsofreniakoalition, jonka tavoitteena on edistää skitsofrenian hyvää hoitoa. Koalitio on perustettu vuonna 2015, ja Psykologiliitto liittyi mukaan vuonna 2016.

Psykologi Laura Hiekkala-Tiusanen on edustanut Psykologiliittoa kliinisen psykologian asiantuntijana koalitiossa tammikuusta 2017 lähtien.

Skitsofreniakoalitio toimii aktiivisesti muun muassa suunnittelemalla ja järjestämällä erilaisia seminaareja. Koalitio on järjestänyt jo 5 seminaaria. Lisäksi tänä vuonna sen tavoitteena on järjestää vielä 1 seminaari ja ensi vuonna 2.

Lue Laura Hiekkala-Tiusasen kirjoittama teksti skitsofreniakoalition toiminnasta täältä.

Valokuva_Vera Gergov_Kuva Markku Verkasalo_netti

Vera Gergov aloittaa työn liitossa toukokuun lopussa

Suomen Psykologiliiton ammattiasioista vastaavaksi psykologiksi nimitetty psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Vera Gergov aloittaa työn liitossa toukokuun lopussa. Hän perehtyy työhön osa-aikaisena kesäkuussa ja aloittaa varsinaisen työskentelyn kokopäiväisesti elokuun alusta alkaen.

Vastaavan psykologin pääasialliset tehtävät ovat psykologien ammatti- ja koulutusasioihin liittyvä edunvalvonta ja kehittäminen, selvitykset ja kannanotot sekä EuroPsy-asiat.

Lue Vera Gergovin nimitysuutinen täältä.

MemberMainos1

Uusi jäsenetupalvelu akavalaisille

Psykologiliitto on liittynyt akavalaisten liittojen yhteiseen jäsenetupalveluun Member+. Palvelun omistaa A-lomat ry.

Palvelu tarjoaa ajankohtaisia etuja akavalaisten ammattiliittojen jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen. Lisäksi siitä löytyvät jokaisen oman liiton tarjoamat jäsenedut. Ne saa näkyviin valitsemalla oman liiton valikosta. Kaikkien etujen näkeminen ja niiden hyödyntäminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun.

Jäsenetupalvelu on osoitteessa memberplus.fi. Lisäksi liittymällä palvelun Facebook-ryhmään saa ajankohtaista tietoa uusista jäsenetupalveluun lisätyistä eduista.

Lisäksi Psykologiliiton jäsenet voivat käyttää edelleen jasenedut.fi-palvelua, joka on tarkoitettu kaikkien ammattiliittojen jäsenille.

Kehittyvät aivot Jyväskylässä

Keski-Suomen Psykologiyhdistys järjesti 5.5.2017 maksuttoman juhlaseminaarin Psykologiliiton 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja Psykologiliiton kanssa. Seminaarin aiheena oli ”Kehittyvät aivot” ja tilaisuus pidettiin Jyväskylän yliopistolla Agoralla.

Seminaariin osallistui noin 160 psykologia ympäri Suomen. Päivän aikana kuultiin monipuolisesti useita puolen tunnin luentoja, jotka käsittelivät lapsen kehitystä aivotutkimuksen valossa, aivohoitomenetelmiä sekä mielenterveyttä ja vuorovaikutusta.

Lue Laura Savosen tilaisuudesta kirjoittama juttu täältä.

Ulla-Maija Laaninen_Kuva Ilkka Vuorinen_Black and White_orig
Ulla-Maija Laaninen. Kuva: Ilkka Vuorinen

Ulla-Maija Laanisesta Psykologiliiton talouspäällikkö

Suomen Psykologiliiton talouspäälliköksi on nimitetty hallintotieteiden maisteri ja kauppatieteiden kandidaatti Ulla-Maija Laaninen. Hän on vastannut aikaisemmin muun muassa Pohjatekniikka Oy:n ja Duuri Oy:n taloushallinnosta.

Psykologiliitossa Ulla-Maija Laanisen työhön kuuluvat taloushallintoon liittyvät tehtävät. Hän on jo aloittanut työnsä liitossa ja ottaa vastuun talouspäällikön tehtävistä 16. kesäkuuta, jolloin Psykologiliiton nykyinen talouspäällikkö Marja-Leena Laurio jää ensin vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle.

psykologimessulogo2017_netti

Juhlavuosi täynnä tapahtumia

10.7.2017 klo 10–11.15 Psykologiliitto Suomi-Areenassa Puuvillan kauppakeskuksessa Porissa. Psykologiliitto järjestää keskustelutilaisuuden ”Hyvinvoiva mieli – hyvinvoiva Suomi”. Tilaisuuden juontajana toimii MTV:n uutisankkuri Kirsi Alm-Siira. Psykologiliiton puheenjohtajan, PsT Annarilla Ahtolan kanssa keskustelijoina ovat toimialapäällikkö, PsT Sirkkaliisa Heimonen ja työterveyspsykologi, kouluttajapsykoterapeutti, KM Arto Pietikäinen. Mukaan keskusteluun on saatu myös sisäministeri, TtT Paula Risikko.

Tilaisuus on avoin kaikille, ja sitä voi seurata myös verkosta striimattuna. Linkki ilmoitetaan myöhemmin.

9.–10.11.2017 Psykologimessut Hotelli Paasitornissa Helsingissä. Messujen teemana on Tunteet ja tunnetaidot. Messuille voi ilmoittautua näytteilleasettajaksi 20.10.2017 mennessä. Voit tehdä varauksen lähettämällä sähköpostia if.efergoh@sutuluok. Huom! Edullisempi early bird -ilmoittautumishinta on voimassa elokuun loppuun saakka.

Lisää tapahtumia Psykologiliiton nettisivuilla.

Korjaus 2.6.2017: Sirkkaliisa Heimosen titteli on toimialapäällikkö eikä toimialajohtaja, kuten tekstissä alun perin luki.

Tervetuloa Psykologiliiton Facebook-ryhmiin!

Psykologiliitossa toimii yli 40 Facebook-ryhmää. Lisäksi puheenjohtaja Annarilla Ahtola ottaa omalla sivullaan kantaa ajankohtaisiin psykologian alan asioihin. Valitse omat ryhmäsi, liity seuraajiin ja ota osaa keskusteluun täällä.


Annarilla Psykologiliiton puheenjohtaja
Annarilla Psykologiliiton puheenjohtaja 2016–2017

Suomen Psykologiliitto ry
Bulevardi 30 B 3, 00120 Helsinki
Puhelin (09) 6122 9122
psyli.fi

Seuraa meitä Facebookissa