Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

22.3.2017

Vankilapsykologien on sijoituttava oikeusministeriön alaiseen Rikosseuraamuslaitokseen myös jatkossa

Suomen Psykologiliitto pitää tärkeänä, että vankiloissa toteutetaan uusintarikollisuuteen kohdennettua kuntoutusta, että tämä kuntoutustyö pohjautuu tutkittuun tieteelliseen tietoon ja että sitä toteuttavat asiantuntijat hyvien käytäntöjen mukaan. Vankilapsykologien nykyisen laajuinen työpanos on tässä työssä keskeinen.

Parhaillaan on menossa selvitystyö vankilapsykologien siirtämiseksi oikeusministeriön alaisen Rikosseuraamuslaitoksen (RISE) alaisuudesta sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaiseen vankiterveydenhuollon yksikköön (VTH). Vankilapsykologit työskentelevät suoraan vankiloiden organisaatiossa, Rikosseuraamuslaitoksen ja oikeusministeriön alaisuudessa, ja Suomen Psykologiliiton näkemyksen mukaan näin tulee olla myös jatkossa.

– Vankilapsykologien siirtäminen vankiterveydenhuollon yksikköön ja siten THL:n ja STM:n alaisuuteen ei ole tarkoituksenmukaista vankilapsykologien työkentän näkökulmasta. Vankilapsykologien työnkuva on perinteistä ns. mielenterveys- ja hoitotyötä laajempi, Psykologiliitto perustelee lausunnossaan.

Psykologeilla on myös tärkeä merkitys muun henkilökunnan tukena ja konsultaatiokumppanina sekä kehittämistyössä.

– On välttämätöntä, että vankilapsykologit jatkavat Rikosseuraamuslaitoksen alaisuudessa työskentelyä vähintään nykyisen kaltaisin resurssein ja työnkuvin. Tämä hyödyttää parhaiten niin Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiota, vankiasiakkaita, työntekijöitä kuin Vankeuslain ja rikosseuraamusalan tavoitteita ja näin ollen myös viime kädessä yhteiskuntaa, todetaan lausunnossa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.


Palaa otsikoihin