Ammatillinen edunvalvonta

Ammatillinen edunvalvonta varmistaa ja vahvistaa psykologien ja psykologian asemaa palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnassa. Ammatillisen edunvalvonnan kokonaisuuteen kuuluvat lait, resurssit, psykologipalvelujen sisältöjen ja puitteiden kehittäminen, sekä psykologityön tunnettuus ja näkyvyys. 

Tärkeä osa ammatillista edunvalvontaa ovat myös psykologien perus- ja erikoistumiskoulutuksen edellytyksiin ja laatuun vaikuttaminen ja psykologien kompetenssien kehittämismahdollisuuksien edistäminen.