Näin haet pätevyyttä

EuroPsy-pätevyyttä voit hakea alla olevilla lomakkeilla.

EuroPsy-pätevyyttä haetaan Psykologiliiton alaisuudessa toimivalta kansalliselta EuroPsy-pätevyyslautakunnalta. Hakemusten käsittelyaika on kolme kuukautta.

Jokainen EuroPsy-pätevyyden hakija maksaa käsittelymaksun, joka kattaa kansallisella ja Euroopan tasolla tapahtuvan arvioinnin ja käsittelyn kulut.

EuroPsy -peruspätevyyshakemuksen käsittelymaksu on 1.9.2014 alkaen 100 euroa Suomen Psykologiliiton jäseniltä ja 200 euroa liittoon kuulumattomilta.  Erikoispätevyyshakemuksen käsittelymaksu on tämän lisäksi 100 euroa liiton jäseniltä ja 200 euroa muilta. EuroPsy -peruspätevyyttä ja mahdollista erikoispätevyyttä tulee hakea erikseen.  

Hyväksytyt pätevyydet merkitään kansainväliseen EuroPsy -rekisteriin http://www.europsy-efpa.eu/

Hakemusta varten tulosta ja täytä EuroPsy -hakulomake ja ammattieettinen sitoumus.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös työnohjaajan täyttämä arviointilomake.


Ammattieettiset säännöt tunnettava

Ammattieettistä sitoumusta varten sinun tulee tuntea EFPAn ja Pohjoismaisten psykologien ammattieettiset periaatteet ja säännöt.

EFPAn ammattieettiset periaatteet löytyvät tästä linkistä

Pohjoismaisten psykologiliittojen ammattieettiset periaatteet löytyvät näiltä sivuilta tästä

Lähetä kaikki tarvittavat lomakkeet täytettyinä postitse Suomen Psykologiliittoon osoitteella:
Suomen Psykologiliitto/ EuroPsy
Bulevardi 30 B 3, 00120 Helsinki

EuroPsy-hakulomake
Ammattieettinen sitoumus
Työnohjaajan arviointilomake
Ohjeet työnohjaajalle
Psykoterapian EuroPsy -erikoispätevyyshakulomake