Sertifioinnin hakukriteerit

Voit hakea sertifikaattia, mikäli sinulla on:
- soveltuva akateeminen pohjakoulutus
- vähintään vuoden kestänyt ohjattu työkokemus, joka liittyy henkilöarviointiin ja/ tai rekrytointimenetelmien käyttöön
- riittävä määrä henkilöarviointityön koulutusta
- suoritettu näyttökoe.

• Psykologisiin henkilöarviointeihin pätevöittävä sertifikaatti voidaan myöntää vain psykologeille. 

• Osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin pätevöittävän sertifikaatin myöntämiselle ei ole tällaista rajoitusta.

Sertifikaatti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Sertifikaattia haetaan Psykologiliiton sertifiointilautakunnalta, joka päättää tapauskohtaisesti sertifikaatin myöntämisestä. Sertifikaatin saa suorittamalla lautakunnan riittäväksi arvioiman määrän täydennyskoulutusta tai läpäisemällä näyttökokeen.

Vaadittava tietotaito

 1. Henkilöarvioinnin kokonaisprosessi (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)

- hyvän henkilöarviointityön periaatteet
- tieto siitä, millaisessa organisatorisessa kontekstissa henkilöarviointityötä tehdään
- perusvalmiudet tehtäväanalyysin ja kompetenssimäärittelyn tekemiseen
- kompetenssikarttojen ja arviointikriteerien käytön hallinta arvioinnissa
- sertifikaatin hakijalla on oltava ohjatusti tehtyjä osaamis- ja kompetenssianalyyseja

2. Arviointityössä tarvittavat keskustelu- ja haastattelutaidot (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)
- haastattelu arviointimenetelmänä
- keskustelu-, vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteiden säätely ja hallinta
- sertifikaatin hakijalla on oltava myös ohjattua harjoittelua keskustelu- ja haastattelutaidoissa

3. Osaamisresurssien arviointi yksilötasolla (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)
- yksilön käyttäytymisen arvioimisen ja ennustamisen mahdollisuudet ja rajat
- työelämän henkilöarvioinnin keskeiset sisältöalueet
- osaamista ja suoriutumista mittaavat menetelmät
- sertifikaatin hakijalla on oltava myös ohjattua työkokemusta osaamisresurssien arvioinnista

4. Henkilöarvioinnin menetelmät ja luotettavuus (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)
- arviointimenetelmiin liittyvät metodologiset ja tilastolliset käsitteet
- menetelmien rakentaminen ja luotettavuuden arviointi
- eri arviointimenetelmien käytön perusteet ja toimivuus
- sertifikaatin hakijalla on oltava myös ohjattua työkokemusta em. teemoista

5. Henkilöarviointitiedon kommunikointi ja hyödyntäminen (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)
- henkilöarviointi prosessina ja sen käytännön hallinta
- tutkimustulosten tulkinta ja raportin laatimisen periaatteet
- palautetilanteen hallitseminen
- sertifikaatin hakijalla on oltava myös ohjattua harjoittelua em. taidoissa

6. Hakijalla on lisäksi oltava vähintään vuoden kestänyttä ohjattua työkokemusta alalta.

7. Mikäli hakija haluaa sertifikaatin psykologisten arviointimenetelmien käytöstä, on hänellä oltava laillistetun psykologin peruskoulutuksen lisäksi myös riittävä määrä koulutusta henkilöarviointimenetelmien käyttämisestä