Esimerkkejä ammatillisista fraaseista kuntoutus- ja erityistyöntekijöille

Esimerkki erityistyöntekijöiden kirjaamisesta Mediatri-potilastietojärjestelmään Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymässä

Kuntaliiton ohje ammatillisista fraaseista