Psykologien palveluluokistusta ja rakenteisen kirjaamisen otsikointia päivitetään parhaillaan, ja sivuille lisätään informaatiota hankkeen edetessä. 

Tieto: 5.10.2017.

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas

THL:n Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas on päivitetty viimeksi vuonna 2015. Se löytyy tästä osoitteesta.Psykologitoiminto, jota kirjaus koskee (tätä ei kirjata)

Kansallinen otsikkoOtsikon tarkennin / Psykologityön palveluluokituksen nimikkeistön nimikkeet (suuntaa antavat, rakenteisena toistaiseksi vain koodistopalvelimella)Tekstin jäsentäjät (valmistuvat myöhemmin)
Psykologinen anamneesiEsitiedotKaikki psykologiset tutkimus- ja interventio-otsikot

Sähköiset viestimet ja puhelinkontaktitEtäkontakti

Psykologisen tilan seuranta

Psykologisen intervention vaikutusten seuranta
NykytilaKaikki psykologiset tutkimus- ja interventio-otsikot

Psykologisen tilan seuranta

Psykologisen intervention vaikutusten seuranta
ToimintakykyKaikki psykologiset tutkimus- ja interventio-otsikot
Muu psykologinen vaikuttaminen kuin tutkimus tai interventioKonsultaatio

Psykologinen arviointi (yksilö/pari/perhe/ryhmä)
Psykologinen neuvonta
Psykologinen tutkimusselvittely
Psykologinen interventioselvittely

Moniammatillinen vaikuttaminen

Psykologisten tutkimuskäyntien ja tulosten väliraportointi ilman lausuntoaTestaus ja arviointituloksetSuppea psykologinen tutkimus

Psykologinen tutkimus
Laaja psykologinen tutkimus

Psykologinen toimenpidesuunnitelma

Psykologiset tutkimuslausunnotLausunnotSuppea psykologinen tutkimus

Psykologinen tutkimus
Laaja psykologinen tutkimus

Psykologinen toimenpidesuunnitelma

Psykologiseen tutkimukseen tai interventioon liittyvä suunnitelmaSuunnitelma/ pohdintaPsykologinen tutkimus

Psykologinen ohjaus
Psykologinen mini-interventio
Psykologinen lyhytinterventio
Keskipitkä psykologinen interventio

Pitkä psykologinen interventio

Psykologisten interventioiden päivittäismerkinnät KuntoutusPsykologinen mini-interventio/yksilö

Psykologinen lyhytinterventioKeskipitkä psykologinen interventio

Pitkä psykologinen interventio 

Psykologiseen interventioon liittyvä väliarvioVäliarvioPsykologinen ohjaus

Psykologinen mini-interventio
Psykologinen lyhytinterventio
Keskipitkä psykologinen interventio

Pitkä psykologinen interventio

Psykologiseen interventioon liittyvä loppuarvioLoppuarvioPsykologinen ohjaus

Psykologinen mini-interventio
Psykologinen lyhytinterventio
Keskipitkä psykologinen interventio

Pitkä psykologinen interventio

Psykologin preventiivinen konsultaatio, tutkimus tai interventioPreventioKaikki psykologiset tutkimus- ja interventio-otsikot
Psykologin jatkohoitoa varten esille nostama tietoJatkohoidon järjestämistä koskevat tiedotKaikki psykologiset tutkimus- ja interventio-otsikot